Elektronisk fakturabehandling (EHF/mail)

EHF-fakturering (Elektronisk Handels Format) har stått på vår agenda en stund. I siste versjon av Silverstep er det nå muligheter for å sende fakturaer elektronisk på det nye formatet til de aktørene som krever/kan motta slike fakturaer. Tilsvarende muligheter vil komme i Winlet i løpet av januar 2014. I begge systemene er det i tillegg lagt ned mye arbeid i forbedre og automatisere prosessen med å sende fakturaer per epost.

Ta kontakt for nærmere informasjon eller bestilling av modul for EHF-fakturering.

Les mer om EHF her

Besöksadress 
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformation
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadress
Kjøita 25,
N-4630 Kristiansand,
Norway

Företagsregister
NO 983 446 590 MVA