Onlet och Kollektio är nu integrerade

Kollektio är en dansk leverantör som erbjuder GPS-spårning som en integrerad lösning via en portal/app som kan ge en heltäckande översikt över företagets flotta av fordon, maskiner och andra enheter. I Onlet-versionen som lanserades den 25 januari kan Kollektio även kopplas till Onlet.

Onlet är ett plattformsoberoende uthyrningssystem som lanserades för den danska maskinuthyrningsbranschen 2022. Samarbetet med Kollektio startade när Vesthimmerlands Materieludlejning tecknade ett Onlet-accessavtal med Intershare och hade en stark önskan att använda denna leverantör tillsammans med Onlet. Onlets funktioner för att visa platsdata, ta fram timmätarevärden och fakturera överförbrukning stöds nu av data från Kollektio. Om du har frågor om detta kan vara något för dig, kontakta oss på (+47) 380 90 000.

Besöksadress 
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformation
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadress
Kjøita 25,
N-4630 Kristiansand,
Norway

Företagsregister
NO 983 446 590 MVA