Tilbud om tilkudd – IFU-prosjekt, fase II

I starten av mai 2012 søkte Intershare igjen om støtte fra Innovasjon Norge til ferdigstilling av Silverstep Basic, fase 2. Innovasjon Norge har stor tro på oss som leverandørbedrift og prosjekteier, noe som nå har resultert i et positivt svar på søknaden. Samtidig er vi svært fornøyd med at Saferoad AS fortsatt ønsker å være vår kundebedrift/pilot i prosjektet.

Besöksadress 
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformation
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadress
Kjøita 25,
N-4630 Kristiansand,
Norway

Företagsregister
NO 983 446 590 MVA